gedrag in organisaties

Plannen, inzichten, intenties. Ze zijn allemaal belangrijk voor je organisatie, maar uiteindelijk zijn ze alleen wat waard als ze zich vertalen naar GEDRAG. Hoe gaan medewerkers met klanten om? Hoe gaan collega’s met elkaar om? Hoe sturen de leidinggevenden hun mensen aan? Het gedrag van deze mensen maakt het verschil. Het bouwt of breekt je bedrijf. Het dient de organisatiedoelen, of juist niet.

In je organisatie gaat veel goed!

Vaak gaat er in organisaties heel veel goed, dat moet je vooral niet over het hoofd zien. Dat is de basis die je wil behouden en versterken. Maar meestal speelt er ook gedrag in organisaties dat niet goed uitpakt. Hoe kun je dat gedrag veranderen? Hoe kun je sturing geven aan gedrag in organisaties? De eerste vraag die je dan wil stellen is: waar komt dat gedrag eigenlijk vandaan?

 Je krijgt de medewerkers die je verdient

Gedrag komt voort uit wat we denken, voelen, willen, kunnen en vinden. Wanneer gedrag niet het gewenste effect heeft en de organisatiedoelen eerder hindert dan dient, dan zijn we geneigd naar de betreffende medewerkers te kijken: “Die en die functioneert niet.” Het probleem wordt bij de persoon gelegd. Maar onze ervaring is dat het meestal niet ligt aan de medewerkers, maar aan de organisatie. Je krijgt het ongewenste gedrag omdat de organisatie daar onbedoeld toe aanzet.

je-krijgt-de-medewerkers-die-je-verdiend

Hoe zet een organisatie aan tot gedrag?

Vanuit het Coherence gedachtengoed onderscheiden we drie gebieden waarnaar je kunt kijken om inzicht te krijgen in hoe een organisatie aanzet tot gewenst èn ongewenst gedrag. De organisatie stuurt het gedrag aan door middel van:

  • Structuren, zoals beloningen, kpi’s, organisatie-ontwerp, communicatielijnen
  • De kennis en vaardigheden, ofwel het vakmanschap van de medewerkers en de ontwikkelmogelijkheden ervan
  • Cultuur en leiderschap

In een goed functionerende organisatie zijn deze drie gebieden ook onderling goed op elkaar afgestemd en in lijn met het organisatiedoel, de visie en de kernwaarden van de organisatie. Om gedrag in organisaties structureel bij te sturen is een integrale aanpak nodig van al deze elementen.

Gedrag bijsturen: hoe dan?

Ik heb jarenlang trainingen gegeven binnen organisaties over gedrag, vaardigheden en leiderschap. Het is mooi om te zien hoe individuen dan ontwikkelstappen zetten. Vooral waardevol voor die personen zelf en uiteindelijk heeft dat hier en daar ook wel wat effect op een organisatie. Maar meestal veranderde er op de werkvloer niet echt wat. Als er structureel wordt gemopperd, als afdelingen niet goed samenwerken, als verantwoordelijkheden regelmatig worden ontlopen, als medewerkers geen eigenaarschap tonen, als teams niet zelfstandig opereren, als klantvriendelijkheid maar geen wortel wil schieten, als managers te veel sturen en te weinig coachen… ik kan nog wel even doorgaan. In al die gevallen zijn trainingen niet afdoende. Ook niet als het heel goede trainingen zijn.

Om organisaties te begeleiden naar effectiever gedrag is een integrale aanpak nodig. Het Coherence gedachtengoed biedt daar een uitstekende blauwdruk voor.

beter-koersen-organisatieontwikkeling

Beter Koersen Groeiaanpak

In de samenwerking met mijn collega’s van Beter Koersen ontdekte ik in 2014 een heel nieuw speelveld. Een brede aanpak met diepgang en toch ook heel praktisch. Door de organisatie integraal te benaderen en te starten met een analyse van de hele organisatie ontdek je precies aan welke knoppen je het beste kunt draaien om de gewenste verandering te krijgen. De groeiaanpak biedt een heldere structuur die voor elke organisatie op maat wordt ingevuld. Ook de stijl van Beter Koersen past me goed: mijn collega’s zijn niet alleen zeer deskundige professionals waar ik veel van leer, ze zijn ook enthousiast, positief en ruimhartig. En we werken niet top down, maar nemen de hele organisatie mee in de veranderingen. Ook dat is een kolfje naar mijn hand.

In de trajecten die we bij organisaties doen zijn trainingen vaak maar een heel klein deel van de oplossing, en niet eens altijd nodig. Er zijn heel veel meer instrumenten die kunnen worden ingezet om het gewenste resultaat te behalen.

Het Gedragskompas

Het gedragskompas is een dialoogtool waarmee vanuit de kernwaarden van de organisatie samen met de medewerkers wordt geformuleerd welk gedrag we precies willen zien. We doorlopen vier stappen met een werkgroep van medewerkers uit alle gelederen van het bedrijf om tot een 80% versie van het gedragskompas te komen. Iedereen krijgt inspraak in de uiteindelijke versie. Daarna komt de implementatiefase, waarin met medewerkers positieve en passende acties worden verzonnen en uitgevoerd om het gedrag in de praktijk tot bloei te laten komen. Het geheim van deze methode: the product is in the process.

Organizational Behavior Management (OBM)

Het gedrag dat wordt getoond is ooit beloond. Organizational Behavior Management (OBM) is een waardevolle methode voor iedere leidinggevende. OBM is ontwikkeld door ADRIBA, en is de wetenschappelijk onderbouwde methode die ons leert hoe je gedrag in organisaties het meest effectief kan bijsturen.
Spoiler alert: complimenten zijn goud waard!

Organisatiecultuur: wat gaat wèl goed?

Door de ongeschreven regels van het gedrag in de organisatie te onderzoeken wordt veel duidelijk; de cultuur van een organisatie tekent zich af in het gedrag van de mensen. Met Appreciative Inquiry kijken we vooral naar wat er goed gaat, want: ‘Positiviteit beweegt’! Vanuit vertrouwen kun je ook onder ogen komen wat beter kan. Wat wìllen we eigenlijk met zijn allen? En wat willen onze klanten of collega’s bij ons aan gedrag zien? Niet alleen de directie, maar iedereen in de organisatie moet zich dat afvragen.

Met werkvormen die de hele organisatie bij het proces betrekken komen we tot een stappenplan van en voor iedereen. Verandertrajecten zijn alleen effectief als de aanpak helemaal in lijn is met de gewenste cultuur en het gewenste gedrag.

Wat zijn onze drijfveren? Hoe kunnen we vanuit een heldere visie en doorleefde kernwaarden van betekenis zijn voor onze klanten? We halen input op bij alle medewerkers, of een representatieve groep, en ook bij klanten en stakeholders. Omdat iedereen meedenkt en meedoet, wordt het een breed gedragen plan.

Gratis broedsessie

Wil je zelf ervaren wat je aan ons hebt? Je kunt jouw organisatievraagstuk aan ons voorleggen in een gratis broedsessie. In een sessie van 2 uur ontmoet je de hele Beter Koersen ploeg. Als ondernemer of manager leg je je vraag aan ons voor. Volgens een aantal stappen krijg jij van ons inzicht in de richting van de oplossing.

Wil jij weten of je in aanmerking komt voor een gratis broedsessie? Neem contact op

Contact

Heb je een vraag? Neem gerust contact op. Een vrijblijvend gesprek is altijd mogelijk.